LINMAS Desa Ngroto

 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NO JABATAN ALAMAT NAMA
RT RW
1 KETUA 002 002 Nuryani
2 Wakil     Muhani
3 Bendahara     Rosidi
4 Sekretaris     Topik
5 Anggota     Slamet
6 Anggota     Farhan
7 Anggota     Solekan
8 Anggota     Masrum
9 Anggota     Joni
10 Anggota     Imam Bukhori
11 Anggota     Hani
12 Anggota     Kabul
13 Anggota     Sri Suwandi
14 Anggota     Basuki
15 Anggota     Sudarmi
16 Anggota     haruni
17 Anggota     Daryati
18 Anggota     Narbun
19 Anggota     Azhari
20 Anggota     Munawir
21 Anggota     Dahklan
22 Anggota     Ikhwanto
23 Anggota     darwanto
24 Anggota     Nurkolis
25 Anggota     Subeno
26 Anggota     Baedhowi
27 Anggota      
28 Anggota      
29 Anggota      
30 Anggota      
31 Anggota      
32 Anggota      
33 Anggota      
34 Anggota      
35 Anggota      
36 Anggota      
37 Anggota      
38 Anggota      
39 Anggota      
40 Anggota